Nyhet | 2010-03-05 | 11:00

Vattenfall behåller ledartröjan i vindkraft

Vattenfall är en av världens två främsta aktörer inom havsbaserad vindkraft, med över 25 procent av Europas havsbaserade vindkraftparker. 2009 expanderade Vattenfall Vindkraft sin verksamhet från två länder till nio länder. Vi är fast beslutna att behålla ledartröjan – även i Norden. Vattenfalls ändrade investeringsplaner uppmärksammas i en artikel av Kim Lundin i Dagens Industri idag, den 5 mars. Med anledning av det finns det skäl att påpeka några fakta: Just nu bygger vi åtta vindkraftparker i sex länder för 20 miljarder kronor. Dessa satsningar fördubblar vår vindkraftproduktion till 2011. Det är en enorm satsning som kräver mycket av organisationen. Bland annat bygger vi nu världens största havsbaserade vindkraftpark – Thanet Offshore. Vi har också helt nyligen vunnit tillstånd i runda 3 i Storbritannien med möjlighet att bygga vindkraft som kan räcka till motsvarande fyra miljoner hushåll. Eftersom Vattenfall arbetar i flera länder, har vi möjlighet att optimera över de nio länder som vi verkar i. Växthuseffekten är en global fråga, inte i första hand en nationell angelägenhet och de länder som har mer fossilkraft har generellt bättre stödsystem för vindkraft. På affärsmässiga grunder har vi gjort en strategisk omprioritering från landbaserad vindkraft till havsbaserade projekt i framför allt Storbritannien (vilket också syns i våra nordiska investeringar). Men vi satsar stort på vindkraft även här i Norden, bland annat bygger vi nu Stor-rotliden, Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark i Sverige, och Östra Herrestad. Totalt sett arbetar Vattenfall för närvarande med cirka 100 olika projekt där vi undersöker möjligheten till att etablera vindkraft, varav ett 20-tal i Sverige. Bland annat utreder vi möjligheten att bygga ytterligare tre parker – två i Västerbotten och en i Småland – sammanlagt 100 vindkraftverk. Många andra större projekt i Norden ligger på planerings- och utvecklingsstadiet och kommer att få stor tyngd i våra investeringsplaner efter 2015.