Nyhet | 2010-05-03 | 19:41

Vattenfall betalar ut 5,2 miljarder till staten

I dag den 3 maj betalar Vattenfall ut 5,24 miljarder kronor till sin ägare, staten. Vattenfalls utdelningspolicy säger att mellan 40-60 procent av vinsten efter skatt ska delas ut till ägaren. I år hamnade utdelningen på drygt 40 procent.
[caption id="attachment_5679" align="alignnone" width="450" caption="Porsi vattenkraftverk i Lule älv"][/caption] 5,24 miljarder motsvarar ungefär en tiondel av statens årliga kostnader för hälsovård, sjukvård och social omvårdnad. Det är också lika mycket som årets statsbudget för allmän miljö- och naturvård. Omräknat till barnomsorg innebär det fler än 52 000 dagisplatser under ett år.