Nyhet | 2011-06-28 | 14:54

Vattenfall bidrar till hållbara städer

Under Almedalsveckan har Vattenfall skilda teman för de olika dagarna. Hållbara städer är ett av dessa. Sedan drygt två år driver Vattenfall Sustainable Cities-programmet. Anders Johnson som leder Vattefalls arbete med Sustainable Cities förklarar begreppet hållbara städer som samlingsbegrepp för allt som har med hållbarhet att göra. Grundidén är att invånarna ska leva ett gott liv utan att staden tär på jordens resurser. Transportsystem, energiförsörjning, vatten- och avloppssystem, byggnader och teknik ska vara utformade på ett miljövänligt och hållbart sätt, så att städernas system liknar de naturliga kretsloppen. Samtidigt ska invånarna ha goda möjligheter att leva ett ekonomiskt, socialt och kulturellt bra liv. [caption id="attachment_12076" align="alignright" width="240" caption="Illustratör: Åsa Carlsson"]Illustratör: Åsa Carlsson[/caption] Anders Johnson säger att Vattenfall vill vara med i utvecklingen och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. – EU ställer tuffa krav på unionens städer att de ska minska klimatpåverkan. Det finns ett stort politiskt intresse och över hela världen pågår satsningar på förnyelsebar småskalig energi – solceller och lokala vindkraftverk, nya transportsystem med ökad kollektivtrafik, ökad andel cyklister och fotgängare, nya elbilar, energisnåla hus och byggnader. Hela energimarknaden kommer att se annorlunda ut i framtiden. Det innebär nya affärsmöjligheter för Europas energibolag. Samarbete med Uppsala, Berlin, Hamburg och Amsterdam I dag samarbetar Vattenfall med fyra städer i Sustainable Cities-programmet: Uppsala, Berlin, Hamburg och Amsterdam. [caption id="attachment_6253" align="alignleft" width="288" caption="Uppsala med värmekraftverket i förgrunden."]Uppsala med värmekraftverket i förgrunden.[/caption] – Samarbetet med Uppsala har kommit längst, säger Anders Johnson. Vi verkar genom partnerskap tillsammans med företag, sjukhus, universitet, nätverk och andra. Bland annat tar vi fram en åtgärdskarta för att minska utsläppen av koldioxid och en plan för omställning till ett hållbart samhälle. För Vattenfall handlar det främst om energisystemet och om energieffektivisering och att erbjuda nya produkter och tjänster som hjälper våra kunder att nyttja energin mer effektivt. Hållbara städer i fokus i Almedalen På måndagen klockan 17.30 håller Vattenfall ett seminarium om arbetet med hållbara städer i Sverige och möjligheterna att sprida erfarenheter. Vid seminariet medverkar Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö och ledamot i Delegationen för hållbara städer, och Håkan Dahlfors som arbetar med Exportrådets projektet SymbioCity. På tisdagen klockan 08.15 hålls ett frukostseminarium om Vattenfalls partnerskap med Uppsala i arbetet för hållbarhet. Där medverkar bland andra Kenneth Holmstedt, stadsdirektör, Uppsala kommun.