Nyhet | 2009-11-26 | 15:54

Vattenfall bloggar om COP15

En dryg vecka innan FN:s Klimatmöte i Köpenhamn pågår diskussionerna för fullt. Vad kommer mötet att resultera i? Kommer avtal att skrivas? Följ debatten och tyck till på Vattenfalls engelska blogg om COP15. Frågorna är många och angelägna inför klimatmötet i Köpenhamn och innebär stora utmaningar för världens ledare. Också för Vattenfall är COP15 viktigt. Våra utsläpp av koldioxid är idag stora, men målet är en reduktion av utsläppen med 50 % till år 2030 och ha en klimatneutral verksamhet 2050. Vi vet vad vi behöver göra för att nå dessa mål – vi har kunskapen, tekniken och en klar strategi. Men för att en riktig förändring ska ske behövs även politiska beslut som gör det kostsamt att släppa ut CO2 och lönsamt att investera grönt. Det behövs också samarbete, bland annat i det fortsatta arbetet med klimatvänliga energislag som till exempel vågkraft och biomassa. Vattenfalls Cop15 blogg är numera nersläckt.