Nyhet | 2012-10-31 | 15:41

Vattenfall börjar handla gas i Tjeckien

Vattenfalls affärsenhet Trading har börjat handla på den tjeckiska gasmarknaden. Företaget handlar med fysiska gaskontrakt på OTE:s marknadsplattform (den tjeckiska el- och gasmarknadsoperatören) och handlar även onoterat (over-the-counter) vid den virtuella handelsplatsen i Tjeckien. Dessutom handlar Vattenfall gas över gränsen mellan Tjeckien och Tyskland. Vattenfall är redan aktivt på den tjeckiska grossistmarknaden för el. – Nu kompletterar vi vår grossistportfölj i Tjeckien med gas, säger Frank van Doorn, chef för Gas Trading. Han tillägger: – Det kommer att ge oss nya möjligheter inom den gränsöverskridande råvaruhandeln och dessutom fungera som underlag när vi bygger upp vår inköpsverksamhet i centrala Östeuropa. Tillgången till den tjeckiska gasmarknaden ger oss dessutom större flexibilitet vid inköp av gas till Vattenfalls anläggningar och kunder i Tyskland. Optimering och strukturering Vattenfalls affärsenhet Trading handlar sedan tidigare på grossistmarknaderna för gas i Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Enhetens portfölj består av leveransavtal på såväl kort som medellång och lång sikt, egna och kontrakterade lagringsplatser samt långsiktiga transmissionsrättigheter vid viktiga punkter i det europeiska gasnätet. De här tillgångarna möjliggör optimering och strukturering av gasförsörjningen till kunder och kraftverk över hela Europa. Vattenfalls enhet Trading ingår i BD Asset Optimisation and Trading och är Vattenfallkoncernens nav för trading. Enheten är ett av Europas ledande energihandelsföretag, med handel med el, gas, kol, olja, frakt och utsläppsrätter. Enheten ansvarar för diversifierade inköp av el, bränslen och koldioxidkrediter och erbjuder kunderna skräddarsydda, icke-standardiserade kontrakt.