Nyhet | 2007-12-20 | 12:00

Vattenfall bröt mot vattendomen

Vid ett antal tillfällen under sommaren 2007 underskred Vattenfall sänkningsgränsen i Stornorrfors, Umeå. En för låg vattennivå blev då resultatet uppströms kraftverket i Stornorrfors.

Miljödomstolen, tidigare Vattendomstolen, har satt en undre och en övre gräns för hur låg respektive hög vattennivån får vara i reglerade magasin.

Driftcentralen i Storuman/Norsjö, som sköter regleringen av Vattenfalls kraftverk i Umeälven, har gränsvärdena inlagda i driftsystemet som också varnar om någon av gränserna överträds. Sommarens justerade undre gräns läggs in manuellt varje år men i somras skedde inte detta. Den notering i systemet som ska förvarna om att värdena ska ändras uppmärksammades inte av driftspersonalen med följd att reglerområdet inte begränsades till sommarnivåer. Reglerområdet underskreds vid sammanlagt elva tillfällen mellan 1 juni och 11 augusti.
Avvikelserna upptäcktes vid en rutinkontroll av de registrerande peglarnas utskrifter.
För att undvika överträdelser i framtiden installeras en ny varningsfunktion i systemet under våren 2008. Dessutom ska driftpersonalen genomgå kompletterande utbildning.

Vattenfall har rapporterat avvikelserna till Länsstyrelsen.