Nyhet | 2011-11-25 | 09:00

Vattenfall bygger mer vindkraft i Nordsjön

Vattenfall planerar bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför ön Sylt i Nordsjön. Parken kommer att  ge el till minst en halv miljon tyska hushåll. Projektet är initialt på upp till 576 MW men kan utvidgas ytterligare. Byggstart planeras till 2015. Vattenfall har nyligen köpt tillstånden till den nya vindkraftsparken av det tyska företaget Sandbank Power GmbH & Co.  Idag finns tillstånd för 96 vindturbiner på en totaleffekt av 576 MW. I köpet ingår möjligheten att utvidga projektet med ytterliggare 40 turbiner. Området som är aktuellt ligger 90 kilometer väster om den tyska ön Sylt – i närheten av Vattenfalls redan pågående projekt DanTysk som kommer ge el till 300 000 tyska hushåll och är en investering på 10 miljarder kronor. Det nya projektet kallas Sandbank 24 och börjar byggas när DanTysk är färdigbyggt i början av 2014. De båda havsbaserade vindkraftsparkerna kommer att drivas och underhållas från Vattenfalls danska servicecenter i Esbjerg. Köpet av Sandbank 24 är ett led i Vattenfalls strategi att utveckla en miljömässigt hållbar elförsörjning från förnybara energislag också i Tyskland. – Med Sandbank 24 stöder Vattenfall aktivt den pågående energiomställningen i Tyskland, säger Anders Dahl, chef för affärsområdet Renewables i Vattenfall och medlem i koncernledningen. - Vi är övertygade om att havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att spela en viktig roll i Tyskland och att denna än så länge unga bransch kommer att etableras på ett framgångsrikt sätt även i Tyskland, fortsätter han. Utöver den tyska marknaden utgör Storbritannien den största satsningen för Vattenfall, där East Angliaprojektet i Nordsjön är störst med en kapacitet på 7200 MW.  East Anglia utvecklas tillsammans med Scottish Power Renewables. [caption id="attachment_14584" align="alignnone" width="450" caption="I det här området utanför Sylt kommer vindkraftsparken att ligga"]I det här området utanför Sylt kommer vindkraftsparken att ligga[/caption]   Vattenfall investerar totalt 26 miljarder kronor mellan 2011 och 2015 i vindkraft både till havs och på land. Vattenfall är nummer ett i Sverige och nummer två i världen på havsbaserad vindkraft.