Nyhet | 2010-05-02 | 13:55

Vattenfall bygger ny miljöanpassad vattenkraft

Vattenkraft utgör 51,2 procent av Vattenfalls svenska elproduktion. Att bygga helt ny vattenkraft i Sverige är idag inte möjligt. Våra skyddade vattendrag, med nationalälvarna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven i spetsen, har så stort naturintresse att en utbyggnad inte medges där. Den som ändå vill bygga vattenkraft får då göra som Vattenfall gör just nu i Abelvattnet. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9p8-itAxTNQ[/youtube] Att bygga ny vattenkraft i fjällnatur medför ingrepp i naturen. I Abelvattnet slipper man dock den aspekten; dammen finns redan och har legat där sedan början av 1960-talet. Däremot byggdes det aldrig något kraftverk i anslutning till dammen som istället skulle fungera som regleringsdamm till kraftverken nedströms, främst Gejmåns kraftverk. Det Vattenfall gör just nu är att placera ett mindre kraftverk omkring 100 meter nedströms dammen. På så vis kan man utnyttja det vatten som ändå rinner från dammen och vidare ned i älvsystemet. Abelvattnets regleringsdamm ligger i Umeälvens källflöden i Storumans kommun, omkring 10 km uppströms Gejmåns kraftverk och omkring 50 km söder om Tärnaby. Dammen är 550 meter lång. Vattnet passerar genom dammen via en 180 meter lång inloppstunnel vidare ut genom en 135 meter lång utloppstunnel i botten av dammen. Denna bergstunnel mynnar ut i en 400 meter lång kanal som i sin tur mynnar ut i sjön Bleriken. Produktionssystem för omkring 14 GWh Installationen av ett aggregat i den befintliga dammen i Abelvattnet är ett miljöanpassat sätt att skapa produktionskapacitet för omkring 14 GWh (gigawattimmar) förnyelsebar energi. De sprängmassor som blir efter att den stora gropen för kraftverket sprängts kommer delvis att användas för att, med hjälp av landskapsarkitekt, förbättra strandkanterna nedströms dammen. Arbetet med det nya kraftverket inleddes hösten 2008 med sprängningsarbeten. Främst var det en ny utloppskanal från det blivande kraftverket som sprängdes. Den gamla dammluckan ersattes av två nya med större kapacitet. Idag pågår en febril aktivitet för att hinna klart. Turbinen och generatorn levereras före semesterperioden och ska sedan testköras i september. I oktober väntar slutbesiktning och stor invigningsfest. Abelvattnets kraftverk kan då börja producera miljöanpassad hushållsel till 2.850 hushåll.