Nyhet | 2012-07-06 | 12:57

Vattenfall bygger nytt fjärrvärmenät i Holland

Vattenfall i Nederländerna (Nuon) har beslutat att investera drygt 700 miljoner kronor i ett nytt fjärrvärmenät. Det nya systemet kommer att använda spillvärme från avfall för att värma 14.000 hushåll och företag. Arbetet med det nya nätet leds av kommunen Nijmegen som planerat bygget tillsammans med fyra partners. Vattenfall är en partner och vår del i projektet innebär en investering på runt SEK 705 miljoner (82 miljoner Euro). Vattenfall har redan 3.000 fjärrvärmekunder i regionen. Det nya nätet kommer att använda spillvärme från en lokal anläggning för avfallsförbränning, Afvalwerking Regio Nijmegen (ARN), och kunna leverera värme till ytterligare 14.000 hushåll och företag i området. Vattenfalls roll blir att bygga själva fjärrvärmenätet i regionen och även att hantera fakturering, exempelvis mellan ARN och kunderna. De nederländska motsvarigheterna till Finans- och Näringsdepartementen har bidragit till projektet med 21,5 miljoner kronor. Det nya fjärrvärmenätet kommer att medföra 70 % lägre CO2-utsläpp än uppvärmning baserad på gas. Det kommer att tas i drift år 2015. Om Nuon: Nuon är en del av Vattenfallkoncernen. Bolaget förser runt 2.3 miljoner privatkunder, företag och organisationer i Nederländerna med el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla.