Nyhet | 2012-04-20 | 14:20

Vattenfall bygger om Stockholms högspänningsnät

Tillsammans med affärsverket Svenska Kraftnät bygger Vattenfall och Fortum om Stockholms högspänningsnät. Projektet kallas Stockholms ström och det nya nätet innebär att elförsörjningen säkras för ett växande Stockholm. Investeringen i projektet motsvarar totalt cirka 5,5 miljarder kronor och en effekt av förändringarna är att 15 mil luftledningar kan rivas.

Finansieringen är nu löst för det nya nätet i Stockholm och Vattenfall har därför tillsammans med Svenska Kraftnät och Fortum skrivit under ett gemensamt avtal som innebär att arbetet kan börja. När projektet Stockholms Ström är klart kring år 2020 får Stockholmsregionen ett robust nät med möjlighet för Stockholm att växa.

-Det är ett unikt tillfälle för oss nätägare att samarbeta över gränserna för en infrastruktur som gynnar Storstockholms tillväxt, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

Projektet innebär att antalet luftledningar i regionen blir färre. På vissa sträckor i stadsmiljö, där det är trångt eller där markvärdena är mycket höga, ersätts luftledningarna med nergrävda kablar. Utanför stadsområdena där nya ledningar ska byggas förordas luftledningar, som är lättare att reparera och som kostar betydligt mindre.

Stockholms Ströms största delprojekt är en elkabel som dras under Stockholm från Danderyd norr om Stockholm till Mårtensdal strax söder om Stockholms Södermalm.

Tack vare en unik finansieringsmodell deltar åtta kommuner och tre byggföretag i finansieringen när nätet grävs ner. I gengäld får de värdefull mark tillbaka.