Nyhet | 2008-09-15 | 15:41

Vattenfall bygger ut fjärrvärmen i Gamla Stenbäcken

Vattenfall Värme i Kalix kommer under våren 2009 att bygga ut fjärrvärmenätet i Gamla Stenbäcken i Kalix. 36 villor kommer att anslutas, vilket innebär en miljövinst för alla kommuninvånare.

- De flesta av villorna i det aktuella området värmer i dag sina hus med olja eller el. Fjärrvärmen producerar vi genom att elda biobränsle på ett ställe under kontrollerade former. Vi kommer därför att få renare luft i Kalix och minskade utsläpp av koldioxid tack vare de nya fjärrvärmeanvändarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

Nu kommer en upphandling av entreprenörer att göras och Vattenfall Värme tar kontakt med alla kunder för att planera rördragning, både på tomten och i huset.

- När marken har tinat och torkat upp nästa vår, kommer de första spadtagen att kunna tas, säger Hans Stålnacke, VD för Vattenfall Kalix fjärrvärme AB.

Det område som kommer att anslutas omfattar följande gator i Gamla Stenbäcken:

  • Tjäderstigen
  • Älvdalsvägen, mellan Tjäderstigen och Orrstigen
  • Orrstigen, mellan Parkbältesgatan och Skogsbackastigen
  • Järpstigen
  • Ripstigen

Vattenfall Kalix fjärrvärme AB är samägt av Kalix kommun
(6 procent) och Vattenfall Värme Norden (94 procent).

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden, telefon 070-5396005.
Hans Stålnacke, VD för Vattenfall Kalix fjärrvärme AB, telefon 0920-77044


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.