Nyhet | 2009-03-09 | 11:00

Vattenfall byter ut ledningar i centrum

Vattenfall kommer under våren att ersätta gamla fjärrvärmerör med nya i Bredgränd. Arbetet är en del av det kontinuerliga underhållet av fjärrvärmenätet för att säkra leveransen av fjärrvärme.

Arbetet med att gräva och lägga ner rör startar på måndag den 9 mars och beräknas pågå till den 15 juni. Området där rören byts ut är från korsningen Dragarbrunnsgatan- Bredgränd och fram till gågatan.

Detta innebär att framkomligheten blir något begränsad under den här perioden för fotgängare, cyklister och motorfordon. Har du frågor, kontakta Kundservice på 020-36 00 36.