Nyhet | 2012-05-15 | 11:13

Vattenfall delade ut Marie Nissers stipendium

Två projekt fick dela på 60.000 kronor då Vattenfalls Kulturarvskommitté delade ut Marie Nissers stipendium för 2012: ett konstprojekt i Trollhättan och ett forskningsprojekt om de nedlagda kärnkraftverken Barsebäck och Ignalina. Lars Olsson vid Konsthögskolan i Stockholm fick 30.000 kronor för sitt konstprojekt, som tar sin utgångspunkt i Vattenfalls kraftverk som var en förutsättning för etableringen av angränsande industrier. Utifrån den lokala historien i Trollhättan med företagsnedläggningar och strukturförändring studerar och gestaltar projektet människors identitet kopplat till minnen, glömska och historieberättande. [caption id="attachment_16830" align="alignleft" width="250" caption="Två projekt fick dela på 60.000 kronor då Vattenfalls Kulturarvskommitté delade ut Marie Nissers stipendium för 2012."]Två projekt fick dela på 60.000 kronor då Vattenfalls Kulturarvskommitté delade ut Marie Nissers stipendium för 2012.[/caption] Anna Storm vid Södertörns högskola fick 30.000 kronor för ett tvåårigt forskningsprojekt om kulturarvet kring de nedlagda kärnkraftverken Barsebäck i Sverige och Ignalina i Litauen. Stipendierna delades ut av Lars Jacobsson, ordförande för Vattenfalls Kulturarvskommitté, vid en ceremoni på Vattenfalls kontor i Råcksta. Före utdelningen berättade 2011 års stipendiater om hur deras projekt utvecklats. Om Marie Nissers stipendium Marie Nissers stipendium har delats ut sedan 2008 och ger en möjlighet att genomföra studier och undersökningar om Vattenfalls eller energibranschens kulturarv i de nordiska länderna. Stipendiet kan sökas av: – Forskare och studenter inom universitet och högskola – Hembygdsforskare och lokalhistoriker – Forskare på museer eller på andra kulturarvsinstitutioner på riks-, läns- eller lokal nivå – Anställda och före detta anställda inom Vattenfalls nordiska verksamhet Marie Nisser var fram till sin död 2011 professor emerita för industriminnesforskning vid Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Under 23 år, till och med 2007, ingick hon i Vattenfalls kulturarvskommitté.