Nyhet | 2009-10-29 | 10:28

Vattenfall deltar i världens klimatutmaning

Idag består 2/3 av världens energiproduktion av kol. I utvecklingsländerna är kolet ofta en förutsättning för utvecklingen av välfärden. Beräkningar visar dessutom att en allt större andel av världens energiproduktion förväntas vara kolbaserad. Som ett av Europas största energibolag med en omfattande kolbaserad produktion ibland annat Tyskland och Polen deltar Vattenfall i utmaningen med att ställa om produktionen. Vattenfall kommer helt eller delvis att ersätta kolet med biomassa i flera av våra kraftverk. Vi är idag en av Europas ledande vindkraftoperatörer och vi utvecklar vågkraft och har en av branschens högsta ambitioner med 30 TWh vågkraft 2030. Men det räcker inte. Världen är idag beroende av kol och parallellt med utvecklingen av en energimarknad baserad på förnyelsebara energikällor krävs effektiva lösningar för att rena den kolbaserade energiproduktionen. Vattenfall är pionjärer inom den teknik som kallas CCS (Carbon Capture and Storage), som kan rena kolkraftverken från CO2. De flesta experter, beslutsfattare och miljöorganisationer delar uppfattningen om att CCS är en nödvändig pusselbit för att världen ska lyckas med övergången till en klimatneutral tillväxt. Vi förstår att det kan verka motsägelsefullt att arbeta för att ställa om energisystemet och samtidigt driva kolkraftverk, till och med bygga nya. Men verkligheten är att vi måste göra både och. Som energibolag har vi ansvar för att producera värme och el till våra kunder, industrier såväl som hushåll eller sjukhus. Parallellt med det forskar vi intensivt och investerar tungt för att bidra till en klimatanpassad energiförsörjning. Det kommer att ta tid men Vattenfall har tusentals anställda som arbetar intensivt varje dag för att på ett konstruktivt sätt bidra till den nödvändiga omställningen. Fakta om kol: Sedan år 2000 har konsumtionen av kol stigit snabbare än något annat bränsle. IEA beräknar att kol även fortsättningsvis kommer att vara det huvudsakliga bränslet för världens energiproduktion och stiga från 41% till 44% till 2030. Den största ökningen kommer att ske i länderna utanför OECD. Deras andel av kol beräknas stiga från mindre än hälften till två tredjedelar. IEA pekar på behovet av ett starkare internationellt regelverk för att skynda på introduktionen av CCS. Andelen kol i energiproduktionen: Kina: 90% Indien: 81% USA: 52% EU: 33% Källa: IEA, International Energy Agency