Nyhet | 2009-09-16 | 12:45

Vattenfall drar ner på elförbrukningen

Genom att byta ut en gammal fläkt i avfallsförbrännings-anläggningen minskade elanvändningen hos Vattenfall i Uppsala med 3,6 GWh, vilket motsvarar hushållsel för 500 villor. Ny teknik gör det möjligt att göra stora energieffektiviseringar.

Vattenfall arbetar kontinuerligt med energieffektivisering vid anläggningarna för att minska påverkan på miljön och kostnaderna för el och underhåll. Ett av effektiviseringsprojekten i Uppsala har varit fläktarna vid avfallsförbränningens gemensamma rökgasrening.

- Det är en investering för miljön, även när det gäller arbetsmiljön. Den nya fläkten sänker ljudnivån i anläggningen. Strypljud från gamla pumpar och fläktar är ett stort arbetsmiljöproblem. Men kraftelektroniken har utvecklats enormt, nu kan man styra väldigt stora elmotorer vid högre spänningar, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Värme i Uppsala.

Med ny teknik och en smartare belysningslösning har Vattenfall även minskat elförbrukningen från belysning i turbinhallen. Sammanlagt har energieffektiviseringsprojekt inneburit 5 GWh sparad elektricitet, vilket motsvarar hushållsel i cirka 700 villor. Miljöinvesteringarna ligger på 6,5 miljoner och kommer att återbetalas genom att elkostnaderna minskar.

Fakta om rökgasfläkten
Fläktarna drar rökgasen genom anläggningen och har varit konstruerade så att de antingen kördes på full fart eller bromsas mekaniskt (”strypreglering” på fackspråk) för att arbeta med rätt flöde och tryck. Med hjälp av en så kallad frekvensomriktare har fläktens arbete reglerats så att den alltid går med rätt hastighet samtidigt som de mekaniska påfrestningarna på fläkten minskas.

För vidare information
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Nordic i Uppsala,
018-26 96 66

Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
070-28 21 670

Vattenfall arbetar även med att uppmuntra kunder och andra konsumenter att använda energin på ett smartare sätt. Fyra energirådgivare delar med sig av massor med tips och råd. Du kan även skicka in din energifråga och få hjälp.
Lev energismart