Nyhet | 2007-11-20 | 10:53

Vattenfall Eldistribution höjer elnätspriset 2008

Vattenfall Eldistribution har under ett antal år gjort stora investeringar för att höja kvaliteten på elnätet. Denna satsning kommer att fullföljas under de närmaste åren. De här investeringarna och andra kostnadshöjande faktorer medför nu en höjning av elnätspriset från och med årsskiftet.

Höjningen kommer för privatkunder att hamna mellan 10 och 40 kronor per månad, beroende på om det är en lägenhet eller en villa. För företagskunder kan höjningen variera beroende på elförbrukning.

-Vattenfall Eldistribution har ansvaret att upprätthålla och ständigt förbättra leveranssäkerheten i elnätet. Vi lever i ett sårbart och teknikberoende samhälle där viktiga processer löper risk att avstanna om elektriciteten inte kommer fram som den ska, säger Annika Viklund, marknadschef på Vattenfall Eldistribution AB.

Eldistribution har de senaste fyra åren arbetat utan att höja sina elnätspriser generellt. Däremot har elnätspriserna under de senaste åren jämnats ut mellan tätort och landsort. Det ska inte vara ett högre nätpris på landsbygden än i tätorten enligt ett riksdagsbeslut som togs år 2002, då ellagen ändrades. Den sista etappen i utjämningen genomfördes i Uppsala den 1 oktober 2007.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

För mer information kontakta Karl-Erik Olsson, Vattenfall Eldistribution, tel 070-53 88 138