Nyhet | 2007-02-16 | 16:30

Vattenfall Eldistribution tar ännu ett steg i förändringsarbetet

Vattenfall Eldistribution har överlämnat ett förslag till ny organisation och förändrad lokalisering av verksamheten, till berörda personalorganisationer. Förslaget ska förhandlas enligt MBL i slutet av februari.

Varför föreslår vi detta?

Vattenfall Eldistribution befinner sig i en situation där kundernas och omvärldens ökade krav på leveranssäkerhet och servicegrad måste kombineras med kraven på en effektiv verksamhet. Vi har vidtagit en rad åtgärder de senaste åren för att effektivisera verksamheten, och nu är tiden mogen att ta ytterligare ett steg.

Av hänsyn till förhandlingsordningen kan vi inte gå in på detaljer i förslaget, men det kommer att beröra många av våra drygt 800 anställda. Någon övertalighet är inte identifierad, men förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter flyttas till annan ort.

Vi beklagar oron

Vattenfall Eldistributions ledning beklagar den oro som förslaget skapat. Vi vill dock betona att det är ett förslag som ska förhandlas och inga beslut är fattade. Vi kommer att göra allt för att de nödvändiga förändringar som ligger framför oss kan genomföras så problemfritt som möjligt.