Nyhet | 2012-08-09 | 10:35

Vattenfall Europe AG blir Vattenfall GmbH

Vattenfall Europe AG fusioneras in i moderbolaget Vattenfall Deutschland GmbH som har fått det nya namnet Vattenfall GmbH, och som ägs till 100% av Vattenfall AB. Tuomo Hatakka, som tidigare var vd för Vattenfall Europe AG, blir styrelseordförande för det nya företaget som kommer att ha sitt säte i Berlin, Tyskland.  - Vattenfall har för avsikt att skapa mer strömlinjeformade och enkla strukturer för att förbättra operativa arbetsflöden och för att reducera kostnader. Med fusionen fortsätter vi processen av den nya strategiska inriktning som inleddes 2010, säger Øystein Løseth, vd och koncernchef för Vattenfall. Aktiekapitalet i Vattenfall GmbH närmare fördubblas till 500 miljoner euro jämfört med Vattenfall Europe AG. Cirka 340 av de totalt 20 000 anställda i Tyskland berörs av fusionen. Deras anställningskontrakt kommer att tas över av Vattenfall GmbH. Medbestämmanderätten påverkas inte av fusionen. Kollektivavtal och alla överenskommelser med medarbetarråd från Vattenfall Europe AG kommer att fortsätta gälla. Fusionen innebär inga förändringar för Vattenfall Europe AG/Vattenfall GmbH:s dotterbolag eller för Vattenfalls cirka 2,7 miljoner tyska kunder. Fusionen förväntas vara fullbordad under hösten 2012. Som ett resultat av fusionen kommer det kontrollavtal (Beherrschungsvertag) från 2008 mellan Vattenfall Europe AG och Vattenfall AB att upphöra gälla.