Nyhet | 2008-02-29 | 16:15

Vattenfall Europe bästa elsäljare 2008

Service och priser övertygar enligt självständig jämförelse

Tyska Institutet för Servicekvalitet (DISQ) har oberoende testat de tio största energikoncernerna samt tolv konkurrerande nya elsäljare med avseende på deras tjänster och priser. Resultatet: Bästa tyska elsäljare 2008 är Vattenfall Europe.

Som enda företag fick Vattenfall Europe betyget ”bra” för sin kundtjänst. Bland annat jämfördes kontaktkvalitet per e-mail och telefonsamtal, internetsidorna, avtalsvillkoren och energisparerbjudandena. Prisernas konkurrenskraft var utslagsgivande.

Tuomo Hatakka, vd för Vattenfall Europe AG, var mycket nöjd med studiens resultat. ”Detta resultat stärker vår beslutsamhet att fortsätta att befästa våra kundrelationer.“

Undersökningens syfte var att jämföra elsäljarnas servicekvalitet och prisstruktur i hela Tyskland. Tyska Institutet för Servicekvalitet granskar självständigt i flerdimensionella analyser kvaliteten i tjänster som företag och branscher levererar.

För vidare information om studien, se DISQ:s webbsida

www.disq.de

Mediekontakt:
Vattenfall Europe AG, Steffen Herrmann, telefon: +49 (0)30 8182 2321.