Nyhet | 2011-12-13 | 13:00

Vattenfall får klartecken att sälja polska GZE

Konkurrensmyndigheterna har givit klartecken till Vattenfalls försäljning av Gornoslaski Zaklad Energetyczny (GZE), Vattenfalls polska elhandels- och eldistributionsbolag. Köpare är det polska energibolaget Tauron Polska Energia S.A. Försäljningsavtalet med Tauron S.A. undertecknades den 23 augusti i år. Försäljningssumman, baserat på företagsvärdet (enterprise value) uppgår till cirka 3,5 miljarder PLN (cirka 7,4 miljarder SEK). Försäljningen är ett viktigt led i Vattenfalls nya strategiska inriktning, som innebär fokusering på de tre huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna. Försäljningen reducerar Vattenfalls nettoskuld och ökar bolagets finansiella flexibilitet. Därmed stärks Vattenfalls förmåga att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. - Vi kan se tillbaka på en framgångsrik tid i Polen. Jag är mycket nöjd med att vi har funnit en ny stark ägare som kan bygga vidare på en solid grund och fortsätta bidra till omställningen av den polska energimarknaden, säger Øystein Løseth, VD och koncernchef i Vattenfall. Försäljningen till Tauron omfattar distribution, nättjänster och elhandelsverksamhet i GZE. GZE tillhandahåller ungefär 10 procent av den el som förbrukas i Polen och har cirka 1,1 miljoner kunder. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.