Nyhet | 2013-06-14 | 10:56

Vattenfall får tillstånd att bygga mer vindkraft i Falkenberg

Länsstyrelsen i Halland har gett Vattenfall tillstånd att bygga 12 nya vindkraftverk i Högabjär utanför Falkenberg, Den planerade vindkraftparken kommer att förse drygt 20.000 hushåll med förnybar el. I närheten bygger Vattenfall redan Hjuleberg vindkraftpark med 12 vindkraftverk som tas i drift i slutet på året. Närboende i Högabjär har bjudits in till ett informationsmöte den 27 juni då Vattenfall informerar om tillståndsbeslutet och vad som händer framöver i projektet. Den 9 juli går överklagandetiden ut och då kan tillståndet vinna lagakraft. Projektteamet förbereder nu det tekniska förarbetet inför beslut om upphandling som kan tas nästa år. – En viktig fas för vindkraftprojektet då vi förhandlar med turbintillverkare och övriga underleverantörer, säger Staffan Snis, projektledare för Högabjär. Efter investeringsbeslut kan bygget sätta igång 2015, med vindkraftparken i full drift till 2016.