Nyhet | 2013-06-20 | 19:11

Vattenfall förberett på sommarens åskväder

Just nu är det högsäsong för åskväder i hela landet. Hundratusentals svenskar råkar varje år ut för åskskada i hemmet, men det finns åtgärder som minskar risken för personskador liksom skador på hus och elutrustningar. Även elnätet är känsligt och Vattenfall förstärker därför beredskapen genom att öka bemanningen vid åskväder. – Sverige träffas av omkring hundra tusen blixtnedslag varje år. Elnätet är känsligt för åskväder och vid blixtnedslag kan utrustning i ställverk och transformator-stationer skadas. I de flesta fall kan vi snabbt koppla om elen eller återställa brytare från driftcentralen så att kunderna bara får korta strömavbrott. I några fall måste vår servicepersonal rycka ut och laga utrustning på plats, säger Mikael Björnér vid Vattenfall Eldistribution. Samarbete med SMHI Vattenfall Eldistributions driftcentral i Trollhättan samarbetar med SMHI och kan följa åskväder och alla blixtnedslag över hela landet. – Vi får väderkartor från SMHI som registrerar blixtar och ger prognoser över åskväder. På så sätt kan vi förbereda oss på olika sätt, bland annat genom att öka vår personalstyrka i områden med åskväder för att snabbt åtgärda eventuella skador i elnätet, säger Mikael Björnér. Vattenfall investerar nästan tre miljarder kronor om året på att förbättra elnäten. Bland annat genom att isolera och gräva ner ledningar. – Vi ser resultat av satsningen genom att antalet strömavbrott har minskat i samband med till exempel storm, snöfall och åskväder. Vid strömavbrott längre än sex timmar så har våra kunder alltid rätt till ersättning, säger Mikael Björnér. Åskväder ofta under eftermiddagen Åskväder på sommaren inträffar ofta under eftermiddagen och varar i regel någon timme. Risken att ett hus ska träffas av blixten är ganska liten, betydligt vanligare är att blixten orsakar överspänningar i ledningar för el, telefon, kabelteve eller yttre antenner. Detta är den vanligaste orsaken till skada på elapparater och telefoner. – Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är anslutning till elnätet via en luftledning kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Det minskar risken för skador på huset och elutrustning och kan dessutom vara bra från försäkringssynpunkt, förklarar Mikael Björnér. Ladda ner Fakta om åskväder (PDF 19 kB) Ladda ner bild på Åsknedslag