Nyhet | 2010-03-02 | 18:03

Vattenfall förklarar läget för kärnkraften

Näringsminister Maud Olofsson träffade på tisdagen representanter för kraftbolagen Vattenfall, Eon och Fortum. På mötet beklagade Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg att några reaktorer i Vattenfalls kärnkraftsanläggningar Ringhals och Forsmark stått still längre än planerat, vilket är särskilt olyckligt den här kalla vintern. Han redogjorde för orsakerna till det.

– En viktig förutsättning för kärnkraften har varit det politiska beslut som fattades på 80-talet om att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010. Investeringar som berör säkerheten har genomförts, men inte omfattande investeringar för att säkerställa produktionsförmågan bortom 2010.

– Från mitten av 90-talet och ett tiotal år framåt fördes en dialog mellan kärnkraftsbranschen och olika myndigheter om möjligheten att fortsätta producera el i befintliga kärnkraftverk även efter 2010. Resultatet blev att vi i Sverige tagit på oss att modernisera våra kärnkraftsanläggningar, så att de ska motsvara de nya moderna krav som gäller i Europa.

Miljardinvesteringar

– Stora investeringar och omfattande arbetsinsatser krävs för att säkerställa hög drifttillgänglighet under många år framåt. Vattenfall investerar tillsammans med övriga ägare ca 25 miljarder kronor i våra två kärnkraftsanläggningar mellan 2003 – 2014. Ytterligare 25 miljarder investeras därefter fram till 2030.

– Sammantaget innebär detta att vi nu genomför det mest omfattande moderniseringsprogrammet sedan kärnkraften byggdes.

– För våra äldsta reaktorer Ringhals 1 och 2 har moderniseringsprojekten visat sig vara långt mer komplicerade än vi kunnat förutse. Där har förseningarna blivit stora. Det är framför allt tester och provningar som varit mycket tidskrävande. Dessa projekt är unika och har inte genomförts någon annan stans, och erfarenheten av liknande projekt är därför begränsad.

– Det därför glädjande att Ringhals 2 nu åter producerar el och Ringhals 1 beräknas kunna producera el från mitten av mars.

– Problematiken för Forsmark 2 är annorlunda. Där har ett byte av turbiner med ventiler skapat vibrationer, vilket gör att vi inte kan köra på full effekt. En plan för att komma till rätta med problemen tas nu fram.

– Förseningarna i moderniseringen inom kärnkraften har påverkat Vattenfalls resultat och varumärke negativt. Självklart kommer vi att dra erfarenheter från dessa projekt och lära oss för framtiden. Kärnkraften är ett viktigt energislag i Norden tillsammans med vattenkraften och ny förnyelsebar energi. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att utveckla våra kärnkraftverk för säker och uthållig drift. Detta är nödvändigt för att långsiktigt säkra Sveriges koldioxidsnåla elproduktion.

– Forsmarks och Ringhals övriga reaktorer producerar el på full effekt. Speciellt glädjande är att Ringhals 3 och 4 satte produktionsrekord förra året med tillgänglighet i världsklass.

Förnybar elproduktion

Torbjörn Wahlborg fortsatte med att redogöra för Vattenfalls syn på ny förnybar elproduktion och energieffektivisering.

– Vattenfall är i grunden positiva till en förlängning av elcertifikaten och anser att de ger förutsättningar för ytterligare fokus på ny förnybar elproduktion.

– På Vattenfall gör vi redan idag stora investeringar i vindkraft. Just nu bygger vi åtta vindkraftparker i sex länder. Det gör att vi fördubblar vår elproduktion från vindkraft till år 2011. I Åsele kommun byggs Stor-Rotliden, vår hittills största vindkraftpark på land. Utanför Englands sydostkust bygger vi Thanet vindkraftpark – världens största till havs.

– Vi satsar också stort på bioenergi och forskar och utvecklar inom vågkraft.

– Vi tror att el kommer att bli ännu viktigare i framtiden än det är idag. El är en ren, effektiv och värdefull energiform som kan ersätta många andra bränslealternativ. Ett exempel är för hållbara transporter, inklusive elbilar där Vattenfall bland annat samarbetar med Volvo.

– Även så kallade ”smart grids” är en lösning för framtiden där vi kommer att få se nya funktioner inom elnät och överföring, just från småskalig förnybar energiproduktion.

– På Vattenfall gör vi också vår kunskap om energieffektivisering tillgänglig via våra webbar, tv-produktioner och energieffektiviseringstjänster både till företag och till privatkunder på alla våra marknader.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning 08-739 50 10

Mer om bakgrunden:
Största moderniseringen någonsin i kärnkraften