Nyhet | 2011-07-01 | 14:20

”Vattenfall förtjänar sitt rykte”

Vattenfall och energisektorn som helhet har fått utstå hård kritik under året, från både medier, politiker och andra opinionsbildare. Årets politikervecka på Gotland är en chans för Vattenfall att sprida kunskap om och därigenom bättra på bilden av företaget, säger kommunikationsdirektören, Elisabeth Ström. – Vi är i Almedalen för att det är så stort intresse kring frågor om energi, framtidens hållbara lösningar och om oss som företag. Ju mer kunskap våra intressenter har desto bättre är förutsättningarna för att de förstår Vattenfalls situation. [caption id="attachment_12224" align="alignright" width="270" caption="Förståelsen för Vattenfalls energimix av sex olika energislag har ökat säger Elisabeth Ström"]Förståelsen för Vattenfalls energimix av sex olika energislag har ökat säger Elisabeth Ström[/caption] Hur står sig Vattenfalls varumärke idag bland politiker, opinionsbildare och i media? – Generellt sett har siffrorna gått ner, både för sektorn och för oss. Samtidigt när vi gör medieanalyser kan vi se en uppåtgående trend. Från 2009 och framåt var de flesta artiklar om oss neutrala till negativa, nu ser vi mer neutrala till positiva artiklar, undantaget vårens mediadebatt kring avgångsvederlag och tyska direktörslöner. När det gäller opinionsbildare har vi haft ett tufft utgångsläge, men även här finns positiva signaler. Framför allt tycker vi att förståelsen för vår energimix av sex olika energislag har ökat, liksom förståelsen av att Vattenfall är ett bolag som verkar på en europeisk marknad. Vad hoppas du att Almedalsveckan ska ge? – En bra dialog med politiker och opinionsbildare. Framför allt hoppas jag att vi klarar att sprida kunskap om energimarknaden och Vattenfalls roll i Europas energiförsörjning. Har Vattenfall oförtjänt dåligt anseende bland opinionsbildare? – Det brukar sägas att har man ett rykte har man förtjänat det. En professor jag hade lärde mig bland annat att kommunikation alltid sker på mottagarens villkor. Man kan inte döma mottagaren. Det vi kan göra är att försöka förstå och möta våra intressenter på deras planhalva och utifrån det perspektivet berätta om villkoren för vår verksamhet. Genom ökad kunskap kan vi förändra människors attityder och bilder av oss som företag, säger Elisabeth Ström.