Nyhet | 2008-12-18 | 07:00

Vattenfall går med i samarbetsprojektet Oxycoal UK

Vattenfall har gått med i samarbetsprojektet Oxycoal UK som ännu ett steg framåt i forskningsarbetet med avskiljning och lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage).   Projektet Oxycoal UK utvecklar Oxyfuelteknik för avskiljande av koldioxid. Det innebär att kol eldas i en blandning av nästan rent syre och återcirkulerade förbränningsgaser för att slutprodukten ska bli en gas med hög halt av koldioxid som kan renas och kondenseras för transport och lagring. – Vattenfall har arbetat med att utveckla CCS-teknik sedan 2001, och det är av stort intresse för oss att ingå i projektet Oxycoal UK ett av de mest framskjutna projekten i Europa vi sidan av vår egen pilotanläggning i Schwarze Pumpe, säger Göran Lindgren, Vattenfalls CCS-projektledare. Projektet Oxycoal UK leds av teknikleverantören Doosan Babcock och drivs av en grupp industrisponsorer och universitetspartners. Vattenfall bidrar till projektet både med pengar, omkring fyra miljoner svenska kronor,  och med vår omfattande kunskap om och erfarenhet av CCS-teknik. Projektet kommer att pågå till november 2009, med två års möjlig förlängning. Vattenfalls pilotanläggning för Oxyfuelteknik i Schwarze Pumpe invigdes i september 2008. Under 2008 presenterade vi också planer för nya CCS-demonstrationsanläggningar i såväl Danmark som Tyskland. Avsikten är att CCS-tekniken ska vara kommersiellt konkurrenskraftig 2020. Vattenfall offentliggjorde tidigare i år visionen att vara klimatneutrala år 2050. CCS-teknik är ett viktigt medel för att förverkliga den visionen.

För vidare information

Mark Vadasz, chef för Extern kommunikation, Vattenfall, telefon: +46 (0) 8 739 60 66.