Nyhet | 2009-10-27 | 14:45

Vattenfall gör Österlen ännu grönare

Vattenfall har idag beslutat att starta bygget av Östra Herrestad vindkraftpark i Simrishamns kommun. Den planerade vindkraftparken omfattar nio vindkraftverk. Vattenfall planerar att starta byggnationen i början av 2010 och att den färdiga vindkraftparken ska tas i drift i slutet av året.

Årsproduktionen av förnybar el från Östra Herrestad Vindkraftpark beräknas kunna förse cirka 11 000 hem med hushållsel. Det är tillräckligt för hela Simrishamns kommun och litet till.

– Området runt Östra Herrestad har starka och jämna vindar och vi är glada att kunna ta till vara på och bygga den här vindkraftparken på ett så bra vindläge, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB.

Vattenfall förvärvade projektet i oktober 2008 och övertog då bygglov och miljötillstånd för de nio verken. Sedan dess har förprojekteringsarbete genomförts och dialog förts med närboende och andra lokala intressenter.

– Den beräknade produktionen av förnybar el från Östra Herrestad vindkraftpark räcker till alla hushåll i hela Simrishamns kommun och litet till och motsvarar drygt 20 procent av kommunens totala elbehov inklusive industrier. Det blir ett positivt bidrag i kommunens gröna miljöprofil, säger Anders Dahl.

Vattenfall bygger just nu sju vindkraftparker i sex länder och kommer därmed dubbla sin elproduktion från vindkraft till 2011.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef, Vattenfall Vindkraft AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.