Nyhet | 2009-10-28 | 09:41

Vattenfall gör Österlen ännu grönare

Vattenfall har beslutat att starta bygget av Östra Herrestad vindkraftpark i Simrishamns kommun. Den planerade vindkraftparken omfattar nio vindkraftverk. Bygget startar i början av 2010 och den färdiga vindkraftparken ska tas i drift i slutet av året. [caption id="attachment_2715" align="alignleft" width="450" caption="Montage över hur det kan se ut när parken är färdigställd."]montage[/caption] – Den beräknade produktionen av förnybar el från Östra Herrestad vindkraftpark räcker till alla hushåll i hela Simrishamns kommun och litet till och motsvarar drygt 20 procent av kommunens totala elbehov inklusive industrier. Det blir ett positivt bidrag i kommunens gröna miljöprofil, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB. Vattenfall förvärvade projektet i oktober 2008 och övertog då bygglov och miljötillstånd för de nio verken. Sedan dess har förprojekteringsarbete genomförts och dialog förts med närboende och andra lokala intressenter. – Området runt Östra Herrestad har starka och jämna vindar och vi är glada att kunna ta till vara på och bygga den här vindkraftparken på ett så bra vindläge, säger Anders Dahl. Vattenfall bygger just nu sju vindkraftparker i sex länder och fördubblar därmed sin elproduktion från vindkraft till 2011. [caption id="attachment_2714" align="alignleft" width="450" caption="Karta över området"]kartbild[/caption]