Nyhet | 2008-10-09 | 15:35

Vattenfall gör Österlen grönare

Vattenfall har idag tecknat avtal med Östra Herrestad Vind AB och GiroVind Energi AB om att förvärva projektet Östra Herrestad Vindkraftpark. Det innebär att Vattenfall övertar bygglov och miljötillstånd. Den planerade vindkraftparken omfattar nio vindkraftverk med en total effekt på 18 MW. Vattenfall räknar med att börja bygga parken 2009 och ta den i drift 2010.

Östra Herrestad ligger mellan Simrishamn och Tomelilla på Österlen i Skåne. Vindarna är jämna och starka i det öppna jordbrukslandskapet nära kusten. Årsproduktionen av förnybar el från Östra Herrestad Vindkraftpark beräknas kunna förse cirka 11 000 hem med hushållsel. Det kan jämföras med Simrishamns kommun, som har knappt 9 000 hushåll.

– Det goda vindläget på Österlen gör att vi kan räkna med en högre årsproduktion än på de flesta andra platser när det gäller vindkraft på land, säger Anders Dahl, vd på Vattenfall Vindkraft AB.

Vattenfall har sedan förvärvet kontaktat de närboende för att berätta om planerna. Ett öppet hus är inplanerat i Gärsnäs skola den 22 oktober, då intresserade är välkomna mellan kl. 17.00-19.00.

– Vi har en lokal organisation med säte i Malmö för att driva projektet och för att besvara frågor och lyssna till synpunkter från närboende och andra berörda. Vi hoppas på allmänhetens förtroende. De allra flesta har en positiv grundinställning till förnybar energi, säger Anders Dahl.

Vattenfall driver idag ett tjugotal vindkraftprojekt i Norden. Antalet ökar ständigt och ambitionen är att öka andelen förnybar elproduktion med 10 TWh i Norden till år 2016. Av dessa ska 8 TWh komma från vindkraft. Det motsvarar el till 1,6 miljoner hem och omkring 1 500 vindkraftverk.

Därför arbetar Vattenfall för att hitta bra områden för vindkraft, både till havs och på land. Vattenfall utvecklar de flesta vindkraftprojekt själva, men förvärvar också redan utvecklade projekt.

Vattenfall har också en strategisk inriktning att etablera vindkraft på nya marknader, till exempel i Storbritannien.

För vidare information, kontakta:

Ingegerd Bills, kommunikationschef, Vattenfall Vindkraft AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner pressreleasen i pdf-format

Vindkraft på Österlen