Nyhet | 2010-06-01 | 10:27

Vattenfall gör Tidaholm grönare med vindel

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark i närheten av Velinga, på Hökensås, söder om Tidaholm. Marken ägs av det skogsbolaget Sveaskog och två privata markägare. Upp till 15 verk beräknas här producera förnybar hushållsel motsvarande cirka 16.000 hem. – Vi undersöker möjligheterna för vindkraft på många platser över hela landet och det här området har visat sig ha mycket goda förutsättningar. Det blåser riktigt bra, vilket är det allra viktigaste vid en [caption id="attachment_3778" align="alignright" width="179" caption="Anders Dahl"][/caption] vindkraftetablering, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB. Vid placeringen av verken tas hänsyn till närliggande fastigheter, naturvärden, kulturvård och friluftsliv. Andra viktiga aspekter är vind- och markförhållanden, tillgång till elnätsanslutning och vägar. Olika studier av området kommer att genomföras och de närboende kommer att ha möjlighet att komma med synpunkter. – Vi arbetar alltid mycket aktivt med information i våra vindkraftprojekt och vill skapa en dialog med de närboende, säger Anders Dahl.