Nyhet | 2008-06-12 | 07:59

Vattenfall gör Valdemarsvik grönare

Nu startar Vattenfall sitt artonde vindkraftprojekt i Norden. I närheten av Åsvedal, Valdemarsviks kommun, har Vattenfall arrenderat ett område av markägare Johan Ringborg.

Området i Åsvedal har visat sig ha mycket goda förutsättningar för vindkraft. En projektgrupp arbetar nu med att mäta vindförhållanden på plats samt undersöka markförhållanden och infrastruktur för anslutning till elnätet.

- Under förutsättning att samrådsprocessen går bra med lokal acceptans och lönsamhet har vi som målsättning att etablera 5-8 vindkraftverk. Det skulle ge tillräckligt med förnybar hushållsel för omkring 10 000 hem, berättar Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB. Läs mer på:

Parallellt med studierna inleds tillståndsprocessen med närboende, myndigheter och allmänhet. Här finns möjlighet att påverka och ge synpunkter. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och ellagen. Ett första informationsbrev har nu nått de närboende och kommer att följas av fler informationsaktiviteter under hösten.

- Vindkraft är en bra satsning på framtida generationer här i Valdemarsvik. Det känns positivt för mig att min mark skulle kunna användas på ett sätt som gör skillnad för klimatet, säger Johan Ringborg, markägare.

Vattenfalls målsättning är öka andelen vindkraft med 8 TWh till år 2016. Det motsvarar hushållsel för cirka 1,6 miljoner hem och gör Vattenfall till Nordens största investerare i förnybar energi.

www.vattenfall.se/asvedalvind

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 070-539 70 77

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10