Nyhet | 2008-04-09 | 13:39

Vattenfall gör Ystad grönare

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft över hela landet, både till havs och på land. Ett område väster om Ystad, mellan Ystad tätort och Svarte, ägt av Gustav Hagemann vid Ruuthsbo gods, har visat på goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.

Här finns redan idag ett vindkraftverk, delägt av Vattenfall, på mark med möjlighet för en större expansion.

– Under förutsättning att samrådsprocessen går bra med lokal acceptans och lönsamhet har vi målsättningen att etablera upp till nio vindkraftverk på Gustav Hagemanns ägor. Det skulle ge tillräckligt med förnybar hushållsel för att täcka den totala förbrukningen inom Ystad kommun, berättar Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Vind- och markförhållanden är sedan tidigare kända. Det befintliga vindkraftverket producerar mycket bra genom närheten till kusten med starka och jämna vindar. Här finns också infrastruktur för anslutning av en större vindkraftpark och närhet till kunderna. Nu inleds tillståndsprocessen med närboende, myndigheter och allmänhet med möjlighet att påverka och ge synpunkter. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och ellagen.

– Av de totalt nio vindkraftverken skulle Vattenfall äga fyra och Gustav Hagemann fyra. Målsättningen är att det nionde vindkraftverket ska bli ett andelsverk med möjlighet för de närboende och andra ystadbor att köpa andelar i elproduktionen som motsvarar den egna förbrukningen, säger Anders Dahl.

Vattenfalls ambition är att öka andelen förnybar elproduktion med 10 TWh till år 2016. Av dessa ska 8 TWh komma från vindkraften, vilket motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem.

Läs mer om vår vindkraft

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77