Nyhet | 2009-05-12 | 08:23

Vattenfall gräver i centrum för nordlig expansion

Vattenfall förstärker ledningarna i centrala Vänersborg för att möjliggöra expansion i de norra delarna. Det innebär att det kommer att pågå grävarbete i centrum under ett par veckor.

Fjärrvärmenätet i Vänersborg är över sex mil långt och nu pågår förstärkningar av ledningarna i centrala delar av Vänersborg för att klara ytterligare expansion.

– Vi har en flaskhals som vi nu bygger bort. Därmed kan vi klara att tillhandahålla fjärrvärme i de norra delarna av Vänersborg. Dels kommer vi att kunna ansluta fler kunder i Nordstaden och Holmängen där fjärrvärme redan finns idag, dels förbereder vi för expansion i de områden där kommuner planerar nya bostäder, säger Einar Bjarne, anläggningschef Vattenfall Heat Nordic
i Vänersborg.

Fjärrvärme är en miljömedveten form av uppvärmning och Vattenfall arbetar för att kunna ansluta fler bostäder och företag.

– Varje ny anslutning är en miljövinst eftersom vi i huvudsak utnyttjar spillvärme och bioenergi för vår värmeproduktion. Genom åren har vi hjälp till att minska koldioxidutsläppen i Vänersborg från framför allt oljeeldning. Vattenfall Norden har som mål att vara koldioxidneutrala 2030, säger Jörgen Espeling, chef för Vattenfall Heat Nordic Sweden.

Arbetet pågår fram till 1 juni och innebär att Kyrkogatan kommer att vara avstängd vissa tider. Etapp två startar sedan i slutet av augusti och håller på i en månad.

För vidare information, kontakta:

Jörgen Espeling, chef Vattenfall Heat Nordic Sweden, 070-694
57 18.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.