Nyhet | 2009-04-21 | 09:00

Vattenfall håller temperaturen på Danmarks största Ikea

Vattenfall ska leverera fjärrkyla till Danmarks största IKEA-varuhus, i Odense, Danmark. Detta är ett steg i Vattenfalls satsning på att ta marknadsandelar på en växande fjärrkylemarknad i Sverige och Danmark. Vattenfall är redan idag Europas största värmeproducent. Fjärrkyleprojektet hos IKEA är ett första steg för att etablera fjärrkyla i Odense. – Att få leverera fjärrkyla till IKEA är ett spännande och väldigt värdefullt pilotprojekt för oss. Vi samarbetar nära det kommunägda fjärrvärmebolaget Fjernvarme Fyn och Odense kommun för att utveckla ett storskaligt fjärrkylesystem i Odense med starkt fokus på miljö, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic. Leveransen av fjärrkyla till IKEA i Odense sker till att börja med lokalt och i mindre skala, innan Odense får ett mer utbyggt fjärrkylesystem. Varuhuset i Odense öppnar i november 2009. Ikea är också nöjda med det nya avtalet. – Det är avgörande för Ikea att bygga miljövänliga och långsiktigt hållbara varuhus. Därför tycker vi att vi vårt pionjärsamarbete kring fjärrkyla är en riktigt bra lösning. Den ger inte bara Ikea-varuhuset miljöriktig kyla, utan kan även bidra till att minska klimatbelastningen i ett större perspektiv, säger fastighets- och expansionschefen Jette Jörgensen, Ikea. Vattenfall har många års erfarenhet av fjärrkyla från Sverige och då främst Uppsala. Där har Vattenfall expanderat fjärrkylan kraftigt de senaste åren. I Odense har Vattenfall har tillsammans med Fjernvarme Fyn gjort en plan för etablering av miljömässigt bra fjärrkyla i Odense. Planen sträcker sig 20 år framåt i tiden och man ser en potential att kunna leverera kring 100 GWh fjärrkyla. – Vi ser en stor framtida potential på fjärrkylemarknaden på cirka 2-5 TWh, enbart i Sverige. Där ska vi vara med och erbjuda kunderna vår kompetens, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic. Han fortsätter: – Våra kunder attraheras framför allt av kombinationen av fjärrvärme och fjärrkyla. Vår styrka är att vi arbetar med energilösningarna utifrån de lokala förutsättningarna. I Uppsala har vi hela kedjan från produktion till slutkund, medan vi i Odense samarbetar med en lokal fjärrvärmepart. Fjärrkyla används för att skapa ett bra inomhusklimat i till exempel varuhus och kontorsbyggnader. Metoden innebär att kylt vatten leds direkt in i byggnaden, på liknande sätt som fjärrvärme. Detta är ett miljömässigt bra sätt att kyla fastigheter.

För vidare information, kontakta:

Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon: 070-619 61 75.