Nyhet | 2012-06-25 | 10:50

Vattenfall har anslutit Sveriges nya nationalarena

Vattenfall ansvarar för att distribuera el till den nya stadsdelen Arenastaden i Stockholm som bland annat inrymmer Vattenfalls nya huvudkontor och Sveriges nya Nationalarena för fotboll. Vattenfall Distribution har nu anslutit både kontoret och den nya arenan.

Vattenfall distribuerar el till Arenastaden i Stockholm.Efter sommaren, i månadsskiftet augusti/september, flyttar Vattenfalls samtliga tre kontor i Stockholm, totalt 2 100 anställda, till ett nytt kontor i området Arenastaden cirka en halv mil norr om Stockholm. Några månader senare, den 27oktober, invigs Sveriges nya nationalarena för fotboll, Friends Arena.

Arenan, som rymmer cirka 67 000 personer vid konsertarrangemang, är också en tänkbar värd för Eurovision Song Contest 2013.

”Man skulle kunna kalla Arenastaden för ett prestigeprojekt som har fortlöpt på ett bra sätt även om det har varit en tuff utmaning att mycket i området ska ske samtidigt och att vi därför behövt ta hänsyn till övriga aktörers framdrift”, säger Bo Prick, chef för elnätsprojekt på Vattenfall Distribution.

Vattenfall Distribution ser till att det överliggande elnätet, regionnätet, har tillräckligt med kapacitet för den nya Arenastaden och att det lokala elnätet byggs ut så att eltillförseln fungerar inför invigningen av stadsdelen och arenan.

Kunderna har ställt höga krav på leveranssäkerheten – ingen vill exempelvis att arenan drabbas av strömavbrott mitt under en viktig fotbollslandskamp.

Av denna anledning är det prima redundant matning till arenan, och med detta menas att arenan har full tillgång till hela kapaciteten i kablarna.

Arenan får dessutom sin matning från flera transformatorer så att elleveransen kan säkerställas även om en transformator skulle gå sönder.