Nyhet | 2009-09-02 | 13:10

Vattenfall har fått miljötillstånd för verk i Gustavsberg

Vattenfall har fått miljötillstånd för ett nytt värmeverk i Gustavsberg. Verket kommer att eldas med 100 procent biobränsle.

Det nya värmeverket kommer att byggas i Ekobacken och beräknas vara i drift hösten 2010.

- Det nya värmeverket kommer att bidra till en bättre miljö i Gustavsberg. Vi kommer att elda med 100 procent biobränsle, vilket minskar koldioxidutsläppen. Dessutom kommer bränsletransporterna i centrala Gustavsberg att minska, säger Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Drefviken.

Vattenfall har tidigare byggt ihop fem värmenät i Gustavsberg. Nu tas ytterligare ett steg för att bli effektivare i och med bygget av ett nytt värmeverk som ersätter fem nuvarande verk. I de befintliga verken eldar Vattenfall med biobränsle till cirka 75-80 procent. De biobränslen kommer att användas i det nya verket är till exempel flis, biogas från Kovikstippen och pellets. Verket kommer att leverera 50 GWh värme per år.