Nyhet | 2009-11-09 | 10:30

Vattenfall har inga planer för ny kärnkraft

Vattenfall dementerar SVT Rapports uppgift att företaget planerar en kraftig utbyggnad av kärnkraften.

Vattenfall har i dagsläget inga planer för att bygga kärnkraft i Sverige och med nuvarande priser på elmarknaden är det heller inte aktuellt att bygga ny kärnkraft, framhåller Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

- Vi studerar naturligtvis alla möjligheter att långsiktigt säkra samhällets energiförsörjning. Vår strategi går ut på att minska koldioxidutsläppen från elproduktionen i alla länder där vi är verksamma. I den satsningen ingår omfattande investeringar i förnybar energi, främst vindkraft men också biobränslen och vågkraft. Där ingår också effekthöjningar i anslutning till det normala underhållet av våra kärnkraftanläggningar.

- I den långsiktiga planeringen måste vi också räkna med att ersätta äldre anläggningar i Sverige när de tjänat ut om cirka 20 år. Det gäller i första hand Ringhals 1 och Ringhals 2 samt Forsmark 1 och Forsmark 2. Några planer för hur det ska göras har vi ännu inte.

Uppgiften att kärnkraftproduktionen skulle öka från dagens 45 TWh till 75 TWh år 2030 är hämtad från ett hypotetiskt scenario där den önskade produktionsmixen stått i fokus. Det handlade inte om konkreta utbyggnadsplaner.

För vidare information, kontakta
Erik von Hofsten, chef för PR- och Mediarelationer Norden,
telefon 08-739 954 84, mobil 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.