Nyhet | 2011-03-18 | 12:26

Vattenfall har ny styrelseordförande

Lars Westerberg lämnar sin post som ordförande för Vattenfall AB, efter samråd med Peter Norman på finansdepartementet. Björn Savén är utsedd till ordförandes ersättare, tillika vice ordförande i Vattenfall AB. Om detta har rapporterats ibland annat Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Lars Westerberg har varit ordförande för Vattenfall sedan april 2008. - Jag har under mina år som ordförande för Vattenfall haft förmånen att vara med om att initiera ett viktigt strategiarbete, som vi nu börjar se resultatet av. Att vara ordförande för Vattenfall är både ett spännande och ett viktigt, men också tidsödande, uppdrag”, säger Lars Westerberg. Vattenfalls styrelse har inom sig, efter samråd med finansdepartementet, utsett Björn Savén till ordförandes ersättare, tillika vice ordförande i Vattenfall AB. Björn Savén kommer i denna egenskap att leda styrelsens arbete fram till årsstämman den 27 april 2011.