Nyhet | 2010-08-19 | 13:06

Vattenfall hjälper ålarna till lekplatsen

Torsdag 19 augusti kommer Vattenfall för första gången att transportera 200-300 nedvandrande ålar från södra Vänern till Lilla Edets kraftstation. Ålen är en rödlistad art och därmed utrotningshotad. Den leker och föds i Sargassohavet och söker sig sedan norrut med hjälp av Golfströmmen till Medelhavet och området kring de Brittiska öarna. Den kallas då glasål och är ca en decimeter lång.  En mindre procent söker sig till de svenska kusterna, främst västkusten. När ålen når Göta älv hindras den av Lilla Edets kraftstation. Där finns dock en åltrappa som möjliggör för ålen att vandra vidare upp i älven. Vid Olidans kraftstation i Trollhättan finns sedan början av 1900-talet en åluppsamlingsstation där Vattenfall samlar upp ålen och transporterar dem förbi de återstående kraftstationerna Hojum och Vargön. Ålarna släpps sedan ut i Vänern där de stannar i mellan 15 och 20 år för att växa till sig innan den ska bege sig tillbaka till Sargassohavet för att i sin tur leka. Tidigare har ålen, på sin väg ner i Göta älv, gått genom kraftstationernas turbiner, dödligheten har uppskattats till mellan 80 och 90 procent. På grund av att åltillgången minskat har kraftindustrin, inklusive Vattenfall, och Fiskeriverket, insett att åtgärder måste vidtas. För första gången provar nu Vattenfall att samla upp även nedvandrande ål och transportera den i tankbil för transport nedströms Lilla Edets kraftstation. Detta försök sker på Vattenfalls initiativ i väntan på att den Ålförvaltningsplan som finns fastlagd, ska ta ställning till vilken metod som långsiktigt är bäst.  Kraftindustrins samarbete med Fiskeriverket i den nyligen framtagna Ålförvaltningsplanen har som mål att minska turbindödligheten hos den nedvandrande ålen med 40 %. [caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="462" caption="Ålarna har en lång väg att simma när de väl kommit förbi kraftstationerna i Göta älv"][/caption]