Nyhet | 2010-09-23 | 10:00

Vattenfall hjälper Platen sänka energikostnaderna

I Bostadsstiftelsen Platens 70-talshus i Gamla stan värms idag varmvatten och ventilationsluft med el. Nu kommer Vattenfall att värma med fjärrvärme istället. Grävning pågår och Platen planerar med att räkna hem investeringen på ett par år.

I gårdarna i Gamla stan i Motala bor cirka 1 200 hyresgäster i cirka 800 lägenheter. Deras duschar, tappvarmvatten och ventilationsluft värms upp med el. Varmvattnet värms upp i stora tankar på natten och energiläckaget är stort.

- Nu testar vi på en gård att istället värma varmvatten och ventilationsluft med fjärrvärme. Det är bättre för miljön och blir billigare. Vi räknar med att investeringen kommer att vara betald på cirka fem år. Dessutom kommer hyresgästerna att få en jämnare tillgång på varmvatten, säger Anders Loinder, tf förvaltningschef Bostadsstiftelsen Platen.

Platen börjar med anslutning av en gård i Gamla stan i år. De andra fyra gårdarna kommer att anslutas under kommande två år, om testet faller väl ut. På sikt finns även intresse för att ansluta fjärrvärmen för uppvärmning. Platen är en av Vattenfalls största fjärrvärmekunder i Motala. Den aktuella affären omfattar 3,5 GWh.

- Vi ser fram emot att Platen ansluter fler fastigheter till fjärrvärmen. Vi producerar värme och el av biobränsle till 97 procent och det innebär att fler kommer att värma sig miljömedvetet, säger Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Värme i Motala.

I och med att fjärrvärmen produceras med flis och spån blir utsläppen av fossil koldioxid låga, 8,4 g/kWh (nordisk elmix är 58 g/kWh). Nyttan för miljön ökar också i och med att Vattenfall i Motala producerar el samtidigt som värme. I det nordiska systemet ersätter den elen annan el producerad med fossila bränslen som olja och kol.

För vidare information, kontakta:

Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Värme i Motala,
070-329 51 21

Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.