Nyhet | 2010-02-02 | 17:01

Vattenfall höjer beredskapen inför väntat oväder

Ett kraftigt snöfall och hårda vindar väntas drabba Götaland under det kommande dygnet. Vattenfall höjer därför beredskapen inför eventuella störningar på elnätet. I första hand sker det genom att bemanningen i driftcentralen utökas  samt att fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.