Nyhet | 2013-10-28 | 13:25

Vattenfall höjer beredskapen inför väntat oväder

På grund av det oväder som förväntas komma in mot västra Sverige under eftermiddagen höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella störningar på elnätet. I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas samt att fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts.

Den extra mobiliseringen sker i första hand i Götaland där ovädret väntas få störst påverkan. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare i södra Sverige eller andra delar av landet om det blir nödvändigt.

– Prognoserna visar på mycket hård vind vilket kan ställa till problem om träd faller på elledningarna, säger Helena Kortered, kommunikatör vid Vattenfall Eldistribution. Vi genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt där vi vädersäkrar elnätet, det vill säga gräver ned eller isolerar elledningar. Det ger normalt en stabil elleverans till våra kunder, men vid besvärliga oväder måste vi vara beredda på att det kan bli störningar ändå. Vi har därför beslutat att öka beredskapen så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Vattenfall kommer löpande att informera om läget. Information finns även på www.vattenfall.se/sv/aktuella-stromavbrott.htm Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.