Nyhet | 2010-01-26 | 15:15

Vattenfall höjer beredskapen inför väntat oväder

Ett kraftigt snöfall och hårda vindar väntas drabba Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland under de närmaste dygnen. Vattenfall höjer därför beredskapen inför eventuella störningar på elnätet.

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas, fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts, likaså finns helikoptrar, skogsentreprenörer förberedda för insatser.

Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.