Nyhet | 2010-06-29 | 16:00

Vattenfall i Almedalen 2010

Hur ska Europas elförsörjning utformas i framtiden? Kan ett modernt elnät göra elsystemet effektivare? Frågorna ställs vid de två seminarier som Vattenfall anordnar under politikerveckan i Almedalen på Gotland 5-9 juli. [caption id="attachment_6742" align="alignnone" width="450" caption="Under torsdagen ges möjlighet att besöka vindkraftparken på Näsudden"][/caption] Energiförsörjningen är central för ett modernt samhälle. Varje land måste utifrån sina speciella förutsättningar hitta en lämplig balans mellan elförsörjning, miljökrav och ekonomi. Samtidigt öppnas gränserna mellan länderna. Vart leder den utvecklingen? Med ett modernt elnät kan energin utnyttjas effektivare, klimatutsläppen minska, effekttoppar hanteras lättare och försörjningstryggheten öka. Vilka krav ska man ställa på morgondagens elnät? Vattenfall inbjuder till två seminarier för att belysa dessa frågeställningar.

Framtiden elnät – det smarta nätet

Energiomställningen ställer ökade krav på våra elnät. Man pratar idag om ”supernät” och ”smarta” nät. Hur ska vi hantera en ökad mängd förnybar energi, kraft från olika länder och nya avlägsna källor i energisystemet? Ett samtal om framtidens elnät med branschexperter. Tid: Tisdagen 6 juli, kl 13.00 - 14.30 Plats: Högskolan, sal D20 Medverkande i panelen:
 • Yvonne Fredriksson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen
 • Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät
 • Kjell Jansson, vd (alt Anders Richert, nätchef), Svensk Energi
 • Sten Jakobsson, vd ABB Sverige
 • Torbjörn Wahlborg, vice vd och Nordenchef Vattenfall
 • Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör Vattenfall
Om du vill ha en inbjudan till seminariet, maila ditt telefonnummer till karin.nilssonmalmen@vattenfall.com

Europas energiutmaning – med svenska ögon

Hur löser vi Europas utmaningar kring trygg energiförsörjning, miljö/klimat och ekonomi/konkurrenskraft? Vilken roll bör Sverige ta i utvecklingen? Ska Sverige ”gå före” eller kan vi bidra till en bredare omställning? Lyssna till en diskussion med ledande opinionsbildare. Tid: Torsdag 8 juli 12.00-12.45 Lunchmingel 12.45-13.45 Seminarium Plats: fartyget m/s Sigyn i Visby hamn. Medverkande i panelen:
 • Maria Abrahamsson, samhällsdebattör och riksdagskandidat
 • Lotta Gröning, krönikör Expressen
 • Magnus Jiborn, debattredaktör Sydsvenska Dagbladet
 • Allan Larsson, Global Utmaning, fd statsråd
 • Öystein Löseth, koncernchef Vattenfall
 • Moderator: Staffan Dopping
Om du vill ha en inbjudan till seminariet, maila ditt telefonnummer till karin.nilssonmalmen@vattenfall.com

Övriga aktiviteter

Vattenfall har också ett informationstält invid småbåtshamnen i Visby under Almedalsveckan. Dessutom anordnas utflykter till vindkraftverken på Näsudden. Göran Lundgren,  affärsutvecklingschef på Vattenfall kommer under onsdagen att berätta om initativet till nationell upphandling av  elfordon. Klockan åtta på torsdag morgon deltar Vattenfalls vd Öystein Löseth på ett frukostseminarium om jobb och klimat i Donnerska huset.  På fredagen pratar Per Hallberg och Johan Söderbom, båda från Vattenfall, om smarta elnät.