Nyhet | 2010-07-02 | 09:42

Vattenfall i Almedalen 2010

Hur ska Europas elförsörjning utformas i framtiden? Kan ett modernt elnät göra elsystemet effektivare? Frågorna ställs vid de två seminarier som Vattenfall anordnar under politikerveckan i Almedalen på Gotland 5-9 juli.

Energiförsörjningen är central för ett modernt samhälle. Varje land måste utifrån sina speciella förutsättningar hitta en lämplig balans mellan elförsörjning, miljökrav och ekonomi. Samtidigt öppnas gränserna mellan länderna. Vart leder den utvecklingen?

Med ett modernt elnät kan energin utnyttjas effektivare, klimatutsläppen minska, effekttoppar hanteras lättare och försörjningstryggheten öka. Vilka krav ska man ställa på morgondagens elnät?

Vattenfall inbjuder till två seminarier för att belysa dessa frågeställningar: ”Framtiden elnät – det smarta nätet” där bland annat Nordenchefen Torbjörn Wahlborg medverkar i panelen samt ”Europas energiutmaning – med svenska ögon” där Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth medverkar.

Övriga aktiviteter
Vattenfall har också ett informationstält invid småbåtshamnen i Visby under Almedalsveckan. Dessutom anordnas utflykter till vindkraftverken på Näsudden.

Vattenfall publicerar dagligen senaste nytt från Almedalen på Social Media Newsroom:
http://newsroom.vattenfall.se