Nyhet | 2012-01-04 | 09:49

Vattenfall i partnerskap om fransk vattenkraft

I samband med förnyelsen av franska vattenkraftkoncessioner kommer fyra partners; ArcelorMittal, Rhodia, SNCF och Vattenfall att förenas under namnet Force Hydro för att lägga anbud när franska staten bjuder ut vattenkraftkoncessioner till försäljning under 2012. Genom att inrikta sig på rättigheterna till 2.000 MW av de 5.300 MW som förväntas förnyas under de närmaste åren, vill Force Hydro bli en huvudaktör inom storskalig vattenkraftproduktion i Frankrike. Partnerskapet leds av Vattenfall, tredje största vattenkraftproducenten i Europa som sedan avregleringen i Frankrike 2000 har levererat mer än 50 TWh till franska industrikunder. – Partnerskapet mellan ArcelorMittal, Rhodia, SNCF och Vattenfall samlar den kompetens som behövs för att lyckas i konkurrensen om de förnyade vattenkraftkoncessionerna. Med vårt engagemang i banbrytande energilösningar som är långsiktiga ur konsumentens och producentens perspektiv, hoppas vi kunna sprida branschkunskap och bli den tredje vattenkraftproducenten i Frankrike, säger Frédéric de Maneville, VD för Vattenfall i Frankrike och talesperson för Force Hydro. Fokus på förnybar energi Kring Vattenfall samlas nu några huvudaktörer inom fransk industri. Deras energibehov och engagemang för en hållbar utveckling motiverar dem att fokusera på förnybar energi. ArcelorMittal, Rhodia och SNCF kommer att kunna investera i förnybar energiproduktion och därmed säkra behoven inför sina konsumtionsstoppar på lång sikt. Samtidigt tar de ett miljömässigt ansvar. Förhoppningen är att den industriella och finansiella styrkan inom partnerskapet, kombinerat med den tekniska expertis som funnits inom Vattenfall sedan början av 1900-talet, ska höja säkerheten och hållbarheten i driften av verksamheten.