Nyhet | 2008-04-11 | 15:55

Vattenfall i toppen bland svenska studenter

Årets företagsbarometer visar att Vattenfall är välkänt och populärt bland Sveriges studenter. I hård konkurrens med ett 150-tal andra framstående svenska företag klättrar Vattenfall till sjätte plats. Vattenfalls Gunnar Jonasson vinner också priset för Årets studentkoordinator.

Gunnar Jonasson vinner priset för Årets studentkoordinator.

Under de senaste två åren har Vattenfall klättrat i rankningen bland teknologer och bara under det senaste året från tolfte till sjätte plats. Vattenfall får pris för att vara branschbäst och Årets studentkoordinator.

- Att klättra sex placeringar är väldigt starkt då konkurrensen i toppen är mycket stor, det är en otroligt stark placering, säger Gunnar Jonasson, ansvarig för studentrelationer och Employer Branding.

Årets företagsbarometer är den 20:e i ordningen från företaget Universum Communications. Fler än 15.000 studenter i Sverige svarade på enkäten. De ombads att svara på frågor om vilket företag de helst skulle vilja arbeta på eller vilka svenska företag de känner till, och så vidare.

- Framgången är ett resultat av ett kontinuerligt och målinriktat arbete. Andra företag jobbar också med detta men vi har gjort flera saker lite bättre. Bland annat har vi arbetat aktivt med personliga möten på universitet och arbetsmarknadsdagar. Det är många som har varit delaktiga under året. Det stora samhällsintresset för energi- och miljöfrågor förstärker också vår position, säger Gunnar.

De tuffaste konkurrenterna är andra stora industriföretag som exempelvis Scania, Ericsson och ABB. I energibranschen är Eon den tuffaste konkurrenten på 18:e plats. Eon har också klättrat de senaste åren, är intensiva och har stora resurser.

Gunnar Jonasson berättar också att det handlar om att ha ett bra och uppriktigt budskap. Nyckeln till att nå ut till studenterna är att kunna ge dem rätt förväntningar och kunna koppla deras personliga utveckling till vad Vattenfall kan erbjuda.

Erfarenheter från arbetsmarknadsdagarna visar att studenterna är mycket intresserade av förnybar elproduktion, Vattenfalls forskning och trainee-program, samt sommarjobb och examensarbete inom företaget.

- Studenterna är en viktig målgrupp, ur alla perspektiv, de är nyfikna och mottagliga. De egenskaperna har inte alla målgrupper, säger Gunnar.

Varför vann du priset som bästa studentkoordinator?

- Jag har ett starkt engagemang och funnits på plats för att kunna förklara och informera. Det känns hedrande och inspirerande.

- Vi måste kontinuerligt vässa våra budskap och förklara bättre vad en nyutexaminerad person kan göra hos oss, tillägger han.

Mer information

Civilingenjörer - hela listan