Nyhet | 2007-08-10 | 08:50

Vattenfall Inlandskraft AB satsar på Pajala!

Efter en tidigare genomförd studiedag på Laestadiusskolan i Pajala visade utvärderingen att 75% av lärarna i Pajala vill jobba med företagsamhet i sin undervisning. Genom en satsning från Vattenfall Inlandskraft AB får nu Ung Företagsamhet möjlighet att möta det intresset.

Satsningen består i en grundutbildning där UF-konceptet presenteras som ett verktyg för att jobba med företagsamhet. Målet med satsningen är att öka skolans kunskaper om företagsamhet och företagande, och att inspirera fler lärare och elever att arbeta efter Ung Företagsamhets koncept. En rad olika aktiviteter har och planeras äga rum runt om i hela Norrland, då Vattenfall Inlandskraft AB gör liknande satsningar i de fyra nordligaste länen.

- Vattenfalls stöd skall användas till att utbilda gymnasielärare i entreprenörskunskap och eleverna som har dessa lärare skall jobba med skarpa affärsidéer och lära sig vad det innebär att vara egenföretagare. Detta är ett konkret bidrag till att bibehålla och utveckla näringslivet i inlandskommunerna på längre sikt vilket är viktigt för oss, säger Sven-Erik Åkerlind, VD Vattenfall Inlandskraft AB.

Ung Företagsamhets koncept bygger på att gymnasieelever får prova på att starta riktiga företag i miniformat, sk UF-företag. Visionen är att alla gymnasieelever ska ha möjlighet att prova på UF-företagande under sin skoltid. Nyckeln till en fungerande verksamhet i skolorna är engagerade och kunniga lärare.

- Vi är helt beroende av näringslivets engagemang i vår verksamhet, och är mycket nöjda med satsningarna som Vattenfall Inlandskraft gör. Att skolan jobbar med dessa frågor är avgörande för många kommuner, så vårt mål är därför att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin egen företagsamhet under sin skoltid, säger Nina Eriksson, regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten.

Ni är varmt välkoma att besöka grundutbildningen!

Tid: Tisdag 14 augusti, 09:00-16:00
Plats: Laestadiusskolan, Pajala
Kontakt: Nina Eriksson, Ung Företagsamhet, 070-563 79 37,

nina.eriksson@ungforetagsamhet.se

Kontaktperson Vattenfall Inlandskraft AB:
Jeanette Lundqvist, 0971-779 71, 070-547 79 71

jeanette.lundqvist@vattenfall.com