Nyhet | 2007-01-10 | 12:00

Vattenfall Inlandskraft är bra för företagare

Så här uttrycker sig en av personerna som bidragit till resultatet av vår omfattande verksamhetsutvärdering som färdigställdes innan jul.

Inlandskraft bildades i april 2004 och har som sitt främsta mål att stärka näringslivet och skapa långsiktig, varaktiga arbetstillfällen i 20 identifierade inlandskommuner. Vattenfall är beroende av Norrland inland och verksamheten handlar egentligen om att arbeta med koncernens verksamhetsförutsättningar i det här området.

Efter två års arbete tyckte vi att det var dags att göra en översyn av hela verksamheten och titta närmare på vår yttre och inre effektivitet. Vi ville få en kvittens på att vi gör rätt saker och att vi gör dem på rätt sätt samt också fånga upp förslag på förbättringar och potentiella utvecklingsområden.

För att få en rättvisande bild så var det viktigt för oss att lyssna av hur alla ni i vår omgivning uppfattar oss och vårt sätt att agera gentemot samarbetspartners, engagemangsföretag och andra organisationer. Detta gjordes genom en enkätundersökning under oktober där svarsfrekvensen landade på otroliga 90,9 %! Därefter genomfördes djupintervjuer för att få fram ytterligare kompletterande synpunkter.

Resultatet av utvärderingen har varit genomgående mycket positiv och det är en kvittens på att våra strategier håller och att våra erbjudanden svarar upp mot era förväntningar. Men vi vill mera… Rapporten tar också upp konkreta förslag på hur vi skall kunna utveckla verksamheten ytterligare och det blir en uppgift för oss att analyser och arbeta fram under kommande verksamhetsår.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla er som på ett eller annat sätt bidragit med inputs till denna utvärdering. Era synpunkter och idéer är mycket värdefulla för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Jag och mina medarbetare hoppas på ett fortsatt gott samarbete med er alla under 2007!

Sven-Erik Åkerlind, VD


Fotnot: En sammanfattning av rapporten kan du läsa här intill.


2006 Utvärdering