Nyhet | 2007-10-08 | 14:16

Vattenfall Inlandskraft på återträff med Norsjöentreprenörena.

Under hösten 2005 och våren 2006 genomfördes ett entreprenörsprogram i Norsjö kommun. Initiativet kom från den driftige entreprenören Kurt Fransson i Norsjö.

”-Vi bjuder in ett gäng duktiga entreprenörer från olika branscher, tussar ihop dem och utvecklar deras företag” sa han till Inlandskrafts företagsutvecklare NilsGunnar Bergström.

Vattenfall kontaktade Norsjö Utveckling samt kommunen och tillsammans med entreprenörernas egen insats löstes finansieringen och programmet drog igång. Fokus låg på att öka företagens omsättning och lönsamhet.

Entreprenörerna jobbade under ett antal träffar med sina egna och varandras företag. Vissa externa konsultinsatser tillfördes men det mesta klarade man av inom det egna kompetensområdet.

Samtliga företag har ökat sin omsättning

Den 4 oktober, ett och ett halvt år efter avslut, träffades några av deltagarna för att göra en lägesavstämning. De kunde konstatera att samtliga företag ökat sin omsättning, i något fall mer än 30 procent. Ett helt nytt företag knoppades av som ett resultat av programmet. Det företaget har anställt personal som flyttat till Norsjö!

Alla företag har genomfört mer eller mindre genomgripande förändringar, rekryterat ny styrelsekompetens, hittat nya marknader eller på annat sätt utvecklat sin verksamhet.

Några röster ur diskussionen:

”- Jag har lärt mig mycket om hur man ska driva sin affärsidé, vilka vägar man ska gå och vilka medel man ska använda!”

”- Ovärderligt med den coachning som jag fick när jag startade mitt företag!”

”- Bra att blanda branscher och erfarenheter!”

”- Den sociala biten har betytt mycket, som företagare är man ibland ganska ensam.”

”- Vi har dessutom haft så himla roligt!”