Nyhet | 2010-11-26 | 12:00

Vattenfall Inlandskraft stärker samarbetet med Arena45

Företagsnätverket Arena45 som drivs som ekonomisk förening och är verksam i Norrlands inland, har sedan starten haft Vattenfall som en viktig samarbetspartner.

Föregångaren till Arena45, Industri45, började först som ett projekt för att organisera verkstadsföretagen inom området med syfte att kunna samverka bättre. Initiativtagare till detta var Vattenfall. 2005 ändrades formen för verksamheten från projekt till ekonomisk förening, och sedan 2008 verkar man under namnet Arena45. Föreningen är öppen för alla företag som tror på näringslivet i Norrlands inland och som är intresserade av att vidga sitt kontaktnät. Idag kan alla branscher ansluta sig till föreningen.

Sven-Erik Åkerlind, VD, Vattenfall Inlandskraft AB. Foto: Lennart KalteaSven-Erik Åkerlind, VD, Vattenfall Inlandskraft AB. Foto: Lennart Kaltea

Nyligen hölls föreningens årsstämma och stora sammankomst, ”Träffpunkt 2010”, i Lycksele. Träffen samlade ett trettiotal deltagare bland annat Inlandskrafts VD Sven-Erik Åkerlind. Föreningen har likaväl som medlemsföretagen känt av lågkonjunkturen, och träffen i Lycksele blev avstamp för en nytändning.

Tyngdpunkten i programmet låg på internt nätverksarbete, att lära känna varandra och varandras företag. Samtliga deltagare uttryckte stor uppskattning över upplägget och ett särskilt tack riktades till Sven-Erik Åkerlind för hans visade engagemang. "Träffpunkt i Lycksele var ett mycket lyckat arrangemang. Det är väldigt mycket "go" i företagarna i Norrlands inland och det känns därför helt rätt att stötta Arena45"

Nils Gunnar Bergström, tf verksamhetsledare, Arena45. Foto: Lennart KalteaNils Gunnar Bergström, tf verksamhetsledare, Arena45. Foto: Lennart Kaltea

- Vår strategi nu, är att försöka få med lokomotivföretagen i varje kommun inom vårt verksamhetsområde säger Nils-Gunnar Bergström, tillförordnad verksamhetsledare. Om dessa nyckelföretag blir medlemmar, kommer många mindre företag att vilja ansluta sig för att bredda sitt kontaktnät. Arena45 har som uppgift att skapa mötesplatser där företagen kan träffa varandra. Kontakter leder till relationsbyggande som i sin tur blir grunden för affärer. Vattenfall Inlandskraft har genom sitt stöd genom åren medverkat till att dessa viktiga relationer kunnat uppstå. Inlandskraft har också aviserat att man kommer att intensifiera samarbetet genom att i sin normala verksamhet också slå ett slag för Arena45. V i är utomordentligt glada över den utvecklingen.

Mer information
Arena45 (nytt fönster)